LİSE DİPLOMASI
Lise Diploması Noterden tasdikli suret,vilayet makamından apostilli.
TRANSKRIPT
Lise Not Dökümü 1,2,3,4 Dönemi Yıl Sonu Notlarını Gösteren Belge, Vilayet Makamından Apostilli.
SAĞLIK RAPORU
Devlet hastanelerinden veya Aile hekimlerinden alınan sağlık raporu, sağlık müdürlüğü onaylı resimli ve vilayet makamından apostilli. ( Tek Dr. imzası yeterli )
FOTOGRAF
7 Adet vesikalık fotograf arka zemini beyaz olması gerekir.
ADLİ SİCİL KAYDI
Adli Sicil Kaydı; Vilayet Makamından Apostilli.
PASAPORT FOTOKOPİSİ
Yeni pasaportların sadece fotograf sayfasının fotokopisi  ( Apostile gerek yoktur. Bitiş süresi en az 4 sene süreli olması tavsiye edilir.)
İKAMETGAH BELGESİ
İkametgah Belgesi (Not: Adres Yazılması gerekli ) Vilayet Makamından Apostilli
KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER