Ukrayna Eğitim Harç Ücretleri

Ukrayna Üniversiteleri Harç Ücretleri

 
ODESSA DEVLET TIP ÜNİVERSİTESİ
 
Tıp Lisans ingilizce :
1.Sınıf:3850 $
2.Sınıf:4000 $
3.Sınıf:4200 $
4.Sınıf:4500 $
5.Sınıf:4800 $
6.Sınıf:5100 $

Tıp Lisan Rusça:
1.Sınıf:3000
2.Sınıf:3200
3.Sınıf:3200
4.Sınıf:3300
5.Sınıf:3500
6.Sınıf:3800
 
ODESSA ULUSLAR ARASI DENİZCİLİK AKADEMİSİ
 
Gemicilik Fakültesi
 
Denizcilik ve İç kara Su Yolları Fakültesi
 
Mühendislik Fakültesi
 
Elektrik Mühendisliği ve Radyo Elektronik Fakültesi
 
Deniz Hukuku Fakültesi
 
Rusça Lisans: 3000 $
 
ODESSA MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK AKADEMİSİ
 
Endüstri ve Mühendislik Fakültesi
 
Ekonomi ve Yapı Yönetimi Fakültesi
 
Yapı Hidrolik Sistemleri Fakültesi
 
İnşaat Teknolojisi Fakültesi
 
Su Endüstrisi ve Sıhhi Mühendislik Fakültesi
 
İnşaat Mühendisliği Rusca - 1600 $
Mimarlık Rusca - 2000 $

NOT: Üniversite harç ücretleri her sene 100'er dolar artmaktadır. 
 
ODESSA ULUSLARARASI GUMANİTARNİ ÜNİVERSİTESİ
 
Eczacılık  Lisans İngilizce: 2850 $
 
Diş Hekimliği Lisans İngilizce: 2850 $
 
Eczacılık  Lisans Rusça: 2100  $

Diş Hekimliği  Lisans Rusça: 2100  $
 
Hukuk
 
Ekonomi & Yönetim
 
Dil Bilim & Tercümanlık
 
Ekonomi
 
Beden Eğitimi
 
Bütün Bölümler Rusça Lisans 2100 $
Bütün Bölümler İngilizce Lisans 2500 $
 
ODESSA ULUSAL HUKUK AKADEMİSİ
 
 
Avrupa Hukuku Enstitüsü
 
Savunma ve Yerel Yönetimler Enstitüsü
 
Profesyonel Hakim Enstitüsü
 
Halk İdaresi ve Uluslar arası Yasal İlişkiler Fakültesi
 
Medeni Hukuk ve Özel Girişim Fakültesi
 
Adliye Fakültesi
 
Yüksek Lisans Fakültesi
 
Yasal Gazetecilik Fakültesi
 
Sosyal Refah Fakültesi
 
Uzaktan ve Yarım Gün Eğitim Fakülteleri
 
Rusça Lisans           3000 $
 
ODESSA ULUSAL MECHNİKOV ÜNİVERSİTESİ
 
Ekonomi - 2640 $
Uluslararası Ekonomi - 3300 $
İngiliz Dili ve Edebiyatı - 3080 $
Rus Dili Edebiyatı - 2090 $
Bilgisayar Mühendisliği - 2640 $
Uluslararası İlişkiler - 3300 $
 
ODESSA A.V. NEZHADANOVA MÜZİK AKADEMİSİ
 
Vokal ve koro fakültesi:
 
Piyano & teorisi fakültesi:
 
Orkestra fakültesi:
 
Rusça Lisans: 1500 $
 
ODESSA EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
 
Ekonomi ve Üretim Yönetimi Fakültesi
 
İşletme Fakültesi
 
Muhasebe Fakültesi
 
Uluslararası Ekonomi Fakültesi
 
Finansal Ekonomi Fakültesi
 
Turizm
 
Bankacılık
 
Pazarlama
 
Rusça Lisans: 2000 $
 
ODESSA ÇEVRE ÜNİVERSİTESİ
 
Hidrometeorolojik Enstitüsü
 
Çevre Bilimi Bölümü
 
Bilgisayar Bilimi Bölümü
 
İş Yönetimi Bölümü
 
Hazırlık Bölümü
 
Staj Bölümü
 
Meslek İçi Eğitim Bölümü
 
Rusça Lisans: 2500 $
 
ODESSA ULUSAL  POLİTEKNİK ÜNİVERSİTESİ
 
Mühendislik Fakültesi
 
Dinamik ve makinelerin gücü, Robot sistemleri ve kompleksleri, Tekerlekli ve paletli
araçlar, Kaldırma, inşaat, yol ve tarımsal makine ve ekipman, Otomobil ve otomobil
endüstrisi, Endüstriyel Teknoloji, Rusça Lisans: 1800 $
 
Tasarım ve Yönetim Fakültesi
 
İmalat Mühendisliği, Mühendisliğinde iş güvenliği, Makineler ve sistemler kesme, Demir
ve demir dışı metallerin döküm, Metroloji ve Ekipmanları Ölçüm.
 
Rusça Lisans: 1800 $
 
Kimya Mühendisliği Fakültesi
 
Ekoloji ve Çevre, Organik maddelerin kimyasal teknolojisi, İnorganik maddelerin kimyasal
teknolojisi, Teknoloji ilaç. Rusça Lisans: 1800 $
 
Enerji Mühendisliği ve Bilgisayar Entegre Yönetim Sistemleri Fakültesi
 
Çekirdekler ve temel parçacıklar fiziği, Nükleer radyasyon güvenliği, Nükleer enerji
Konvansiyonel olmayan enerji kaynakları, Kombine ısı ve enerji, Enerji santralleri için su
ve yakıt teknolojisi, Termik santraller, Otomatik süreç kontrol ve üretim.
 
Rusça Lisans: 1800 $
 
Elektromekanik ve elektromenedzhmentu Fakültesi
 
Enerji yönetimi, Elektrik sistemi, Elektrikli araçlar, Otomasyon ve elektrikli tahrik
Elektromekanik sistemleri, Elektrikli makine ve cihazlar. Rusça Lisans: 1800 $
 
Radyo ve Telekomünikasyon Fakültesi
 
Bilgi Teknolojileri, Radyo, Elektronik cihaz, sistem ve kompleksleri, Radyo iletişimi,
yayıncılık ve televizyon, Elektronik araçların imalatı, Ev elektronik donanım, Teknoloji ve
telekomünikasyon. Rusça Lisans: 1800 $
 
Bilgisayar Sistemleri Fakültesi
 
Bilgi yönetim sistemleri ve teknoloji, Yazılım sistemleri, Yönetim ve otomasyon, Bilgisayar
sistemleri ve ağları, Özel bilgisayar sistemleri. Rusça Lisans: 1800 $
 
İşletme, Ekonomi ve Bilgi Teknolojileri Fakültesi
 
Ekonomik Sibernetik, Muhasebe ve denetim, Ekonomi işletmeleri, Pazarlama, Yönetim
kuruluşları, Uluslararası Yönetimi, Bilişim, Uygulamalı Matematik
 
Rusça Lisans: 1800 $
 
Edebiyat Fakültesi
 
Kültürel çalışmalar, Dokümantasyon ve Bilgi, Sosyal hizmet
 
Rusça Lisans: 1800 $
 
GÜNEY UKRAYNA PEDAGOJİ ÜNİVERSİTESİ
 
Beden Eğitimi ve Rehabilitasyon  Fakültesi
 
Defectology ve Fiziksel Rehabilitasyon, Teori ve Beden Eğitimi,  Fizik Tedavi ve Spor
Hekimliği, Anatomi ve Fizyoloji, Spor ve Pre-Askerlik Eğitimi, Spor Oyunları, Jimnastik
Yöntemleri Enstitüsü, Beden Eğitimi.
 
İlköğretim Enstitüsü ve Beşeri Bilimler Teknoloji Fakültesi
 
Sosyal Pedagojik, Psikoloji ve Pedagoji Yenilikler; İlköğretim Pedagojik Teknolojileri Genel
Teknikleri ve Teknoloji Eğitimi, Anaokulu ve Özel Eğitim Fakültesi
 
Fizik ve Matematik Fakültesi
 
Psikoloji Fakültesi, 
 

Dünya Dilleri Fakültesi,
 
Ukrayna dili ve edebiyatı, Yabancı dil ve profesyonel çevirmenler ve tercümanlar öğretmenler hazırlar.
 
Yabancı Diller ve Ukraynalı Filoloji Fakültesi
 
Sanat Fakültesi
 
Müzik ve Koreografi,Müzik Teorisi ve Vokal,İletken Koro,Enstrümantal Müzik Eğitimi
 
Doktora çalışması (3 yıl):
 
Pedagoji
 
Teorisi ve Eğitimi (Bilgisayar Bilimi)
 
Teori ve Eğitim Yöntemleri (Ukrayna Dili)
 
Teori ve Yöntemleri Tarih
 
Teori ve Tarih bilgisi
 
Özel Felsefe ve Felsefe Diyalektik ve Metodoloji Beceri Eğitim
 
Pedagoji ve Yaş Psikolojisi
 
Üniversitesi'nde tez savunma sağlamak konseyleri bulunmalıdır.
 
Tüm Bölümler - 2500 $
Bilgisayar Öğretmenliği - 2200 $ 
Yüksek Lisans - $ 2475 -3680
 
Bilimler Adayı derecesi (Doktora) alınmasına yönelik çalışmalar - $ 3270
 

 
Sumy Ulusal Ziraat Üniversitesi  Harç Ücretleri
 
Ekonomi ve Yönetim Eğitim-bilimsel Enstitüsü
 
İktisat ve Girişimcilik Dairesi -1800 $
 
Yönetimi Fakültesi -1800 $
 
Hukuk Fakültesi -1800 $
 
Veterinerlik Eğitim-bilimsel Enstitüsü
 
Biyoteknolojik Fakültesi -1800 $
 
Veterinerlik Fakültesi -1800 $
 
Eğitim-bilimsel mühendislik-teknolojik Enstitüsü
 
Mühendislik-teknolojik Fakültesi -1800 $
 
Yapı Fakültesi -1800 $
 
Gıda teknolojileri Fakültesi -1800 $
 
Agronomik Fakültesi -1800 $
 
Lisansüstü Eğitimi Fakültesi -1800 $
 
Yazışma Eğitimi Fakültesi -1800 $
 
Ön eğitim Bölümü, Pazarlama Fakültesi -1800 $
 

 
SUMY DEVLET ÜNİVERSİTESİ
 

Sumy Devlet Üniversitesi 

Tıp Fakültesi - Rusça = 3700 $

Tıp Fakültesi İngilizce: 4100 $

Makina Mühendisliği = 1800 $

Yabancı Filoloji ve Sosyal İletişim Fakültesi
 
Yabancı Diller Fakültesi=2200 $
 
Gazetecilik ve Filoloji Fakültesi=2100 $
 
Teori ve Çeviri Uygulamaları Fakültesi
 
Alman Filolojisi Fakültesi=2200 $
 
Siyaset Bilimi, Sosyoloji ve Psikoloji Fakültesi=2200 $
 
Felsefe Fakültesi=2100 $
 
Yabancı Öğrenciler İçin Dil Uygulama Fakültesi=2100 $
 
Hukuk Fakültesi =2200 $
 
Tarih Fakültesi=2100 $
 
Beden Eğitimi Fakültesi=2000 $
 
Teknik Sistemleri ve Enerji Verimli Teknolojileri Fakültesi=2200 $
 
Uygulamalı Ekoloji Anabilim Dalı=2000 $
 
Uygulamalı Malzeme Bilimi ve Teknolojisi Anabilim Dalı
 
Genel Kimya Fakültesi=2100 $
 
Genel Mekaniği ve Makine Dinamiği Anabilim Dalı=2100 $
 
Üretim Mühendisliği, Makine ve Araçlar Fakültesi=2200 $
 
Kimya ve Petrol-Rafinerileri Süreçleri ve Donatım Dairesi Başkanlığı=2000 $
 
Malzemeleri ve Makineleri Bilim Mukavemet Fakültesi=2000 $
 
Teknik Termal Fizik Fakültesi=2000 $
 
Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Fakültesi=2000 $
 
Bilgisayar Bilimleri Fakültesi=2000 $
 
Uygulamalı Fizik Fakültesi=2100 $
 
Elektronik ve Bilgisayar Fakültesi=2000 $
 
Nano elektronikler Fakültesi=2000 $
 
Yönetim Bilgisayarlı Sistemleri Fakültesi=2000 $
 
Elektrik Mühendisliği Fakültesi=2000 $
 
Uygulamalı ve Matematik Fakültesi=2100 $
 
Karmaşık Sistemler Modelleme Fakültesi=2000 $
 
Genel ve Teorik Fizik Fakültesi=2100 $
 
Uluslararası Eğitim Fakültesi=2200 $
 
Yabancı Öğrenciler İçin Dil Eğitimi Fakültesi=2200 $
 

 KİEV ÜNİVERSİTELERİ

 
Kiev Politeknik Üniversitesi
 
Lisans Rusça:3000 $    -Lisans İngilizce: 4000 $
 
Kiev Tıp Üniversitesi
 
Lisans Rusça: 4000 $    - Lisans İngilizce: 5000 $
 
Kiev Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi
 
Lisans Rusça İnşaat mühendisliği: 2500 $
 
Lisans Rusça Mimarlık: 3500 $
 
Kiev Ulusal Taraş Shevchenko Üniversitesi
 
Lisans Rusça: 4000 $
 
Kiev Ulusal Dil Bilim Üniversitesi
 
Lisans Rusça: 2500 $
 
Kiev Havacılık Üniversitesi
 
Lisans Rusça: 3400 $   - Lisans İngilizce: 4000 $
 
Kiev Milli Dil Bilim Üniversitesi
 
Lisans Rusça: 2500 $ 
 
Kiev Avrupa Üniversitesi
 
Lisans Rusça: 2500 $ 
 
Kiev Ulusal Spor ve Bedeb Eğitimi Üniversitesi
 
Lisans Rusça: 2.270 $ 
 

Önemli not: Paket Programımız
 

1-) 1 Eğitim Dönemi  Dil Eğitim Harcı
 

 
2-) 1 Yıl Sağlık Sigortası
 

3-) 1 Yıl Ücretsiz Danışmanlık Hizmeti

4-) Okul Kaydı

 
 
5-) Kayıt Öncesi Bütün Çeviriler Dahildir.
  
Üniversite fiyatları, ilgili üniversitelerin öğrenci işlerinden öğrenilmiş olup, üniversiteler haber vermeksizin fiyatlarını değiştirme hakkına sahiptirler. Güncel fiyatlar için lütfen iletişime geçiniz.