Kosova Eğitim Harç Ücretleri

Kosova İliria Kraliyet Üniversitesi

Tüm Bölümler Yıllık Harç Ücreti 1800 Euro ( İki eşit taksitte ödeyebilirsiniz.)