KOSOVA

KOSOVA
 
Resmi Adı: Kosova Yerel uzun biçimi: Kosova
 
Yüzölçümü
: 10,887 km 
 
Başkenti: Priştine
 
Bağımsızlık Tarihi: 17 Şubat 2008 
 
Nüfusu: 2.2 milyon
 
Oy kullanma yaşı: 18 
 
Etnik Terkip: Arnavut %92, Sırp %5,3, diğer %2,7 
 
Diller: Arnavutça, Sırpça, İngilizce
 
Dinler: Müslüman, Sırp Ortodoks
 
Coğrafya
 
Yer: Güneydoğu Avrupa
 
Coğrafi koordinatlar: 42° 40' 0" N21° 10' 0" E (Priştine)

Yüzölçümü: 
 
Kara: 10,887 metrekare
 
Su: 0 kilometrekare
 
Karşılaştırmalı yüzölçümü: Belçika'nın üçte biri
 
Kara sınırları: 
 
Toplam: 2,044km 
 
Komşu ülkeler: Arnavutluk, Makedonya, Karadağ, Sırbistan 
 
Kıyı şeridi: 0 km 
 
Denizde hak iddiaları: Yok
 
İklim: Kıta iklimi (kışlar soğuk, yazlar sıcak ve nemli)
 
Arazi koşulları: Dağlık
 
İrtifa uç noktaları: Deniz seviyesinin 2,600m üstü 
 
En alçak nokta: Yok
 
En yüksek nokta: Daravica 
 
Tabii kaynaklar: kömür, kurşun, linyit, boksit, nikel. 
 
Siyasi Sistem
 
Anayasa
 
Kosova'nın yeni anayasası 9 Nisan 2008’de kabul edildi ve aynı yılın 15 Ocak tarihinde yürürlüğe girdi. Anayasada Kosova hukukun üstünlüğüne dayanan çok ırklı bir toplum olarak tanımlanıyor ve güçlerin ayrılığı şart koşuluyor, yeni devletin toprak bütünlüğü onaylanıyor, Arnavutça ve Sırpça resmi diller olarak tanımlanıyor,.

Yürütme
 
Kosova cumhurbaşkanı Kosova Meclisi tarafından seçiliyor. Başbakan cumhurbaşkanı tarafından aday gösterilip yine meclis tarafından seçiliyor. Kabine 16 bakandan oluşuyor: Eğitim, Bilim ve Teknoloji; Adalet; Enerji ve Madencilik; Maliye ve Ekonomi; Çevre ve Mekan Planlama; Yerel İdare Yönetimi; İçişleri; Dışişleri; Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Ticaret ve Geri Dönüşler; Sağlık; Kamu Hizmetleri; Kültür; Gençlik ve Spor; Ulaştırma ve Haberleşme; Tarım, Orman ve Kırsal Kalkınma ve Ticaret ve Sanayi.

Uluslararası idare
 
Kosova 17 Şubat 2008 tarihinde bağımsızlığını ilan etti ve egemenliği ABD ve bazı AB ülkelerinin de aralarında yer aldığı bir takım ülkeler tarafından tanındı. Sırbistan, Rusya ve bağımsızlık ilanının meşruiyetine karşı çıkan diğer ülkeler onu Sırbistan'ın bir eyaleti olarak görmeye devam ediyorlar.
 
BM'nin 1244 sayılı Kararıyla Kosova, Birleşmiş Milletler Kosova İdari Misyonu'nun sivil idaresi altına alındı. Eyalette güvenliği NATO güdümlü bir uluslararası barış gücü olan KFOR sağlıyor. 18 Şubat'ta AB, polis ve yargı işlevlerinin yanı sıra kurum inşasında yardımcı olmak üzere Kosova'ya gönderilecek bir misyonu onayladı. Ağustos 2008’de Kosova anayasasının kabulü sonrasında, BM misyonu personel sayısında %70’e varan bir küçülme ve yetkilerinin büyük kısmının Kosova hükümeti veya EULEX adlı AB misyonuna devredilmesini içeren bir yeniden yapılandırmadan geçti.
 
Yargı
 
Kosova Meclisi, 120 sandalyeden oluşan tek kamaralı bir organ. Mecliste onu Kosovalı Sırplar, onu da Sırp harici azınlıklar (Boşnaklar, Romanlar, vs.) için ayrılmış yirmi de rezerve sandalye bulunuyor. Kosova Meclisi Kosova Cumhurbaşkanı ve Başbakanını seçmekle yükümlü